Управление на инженерните данни

3DEXPERIENCE
Една платформа, безкрайни възможности

Обединете всички аспекти на вашия бизнес в една платформа, за да ускорите иновациите, да подобрите изпълнението и да развиете сътрудничеството с вашите контрагенти.

Днес всички говорят за Industry 4.0. Dassault Systèmes ви дава възможност да цифровизирате своя бизнес и да повишите ефективността на своята работа, променяйки начина, по който взаимодействат вашите екипи, партньори, доставчици и клиенти.

3DEXPERIENCEworks свързва хора, идеи, данни и решения в единна и интерактивна среда, обединявайки виртуалното и реалното за цялостната визия на бизнес дейностите в единна екосистема – в реално време. Портфолиото на 3DEXPERIENCE съчетава лекотата на използване на SOLIDWORKS с най-добрите приложения на платформата. То ви позволява да споделяте сигурно данни и да си сътрудничите отвсякъде, по всяко време и от всяко устройство. Така разширявате възможностите за разработване на продукти и да решавате по-бързо възникналите проблеми.

Комбинацията на водещата в бранша система за 3D CAD проектиране SOLIDWORKS и бизнес платформата 3DEXPERIENCE създава единна облачна среда за разработка на продукти. Тя предоставя интуитивен и надежден набор от средства за 3D проектиране и управление на данни. С единната платформа снабдявате в реално време правилните хора с навременна информацията и подходящи средства за по-бързо вземане на по-добри решения.

Collaborative Business Innovator
Collaborative Industry Innovator
3D Sculptor
3D Creator
SIMULIAworks
PDM on Cloud