Днес всички говорят за Industry 4.0. Dassault Systèmes ви дава възможност да цифровизирате своя бизнес и да повишите ефективността на своята работа, променяйки начина, по който взаимодействат вашите екипи, партньори, доставчици и клиенти.

Свържете реалното и виртуалното в платформата 3DEXPERIENCE

3DEXPERIENCEworks свързва хора, идеи, данни и решения в единна и интерактивна среда, обединявайки виртуалното и реалното за цялостната визия на бизнес дейностите в единна екосистема – в реално време. Портфолиото на 3DEXPERIENCE съчетава лекотата на използване на SOLIDWORKS с най-добрите приложения на платформата. То ви позволява да споделяте сигурно данни и да си сътрудничите отвсякъде, по всяко време и от всяко устройство. Така разширявате възможностите за разработване на продукти и да решавате по-бързо възникналите проблеми.

3DEXPERIENCE WORKS – изберете подходящия за вас вариант

Комбинацията на водещата в бранша система за 3D CAD проектиране SOLIDWORKS и бизнес платформата 3DEXPERIENCE създава единна облачна среда за разработка на продукти. Тя предоставя интуитивен и надежден набор от средства за 3D проектиране и управление на данни. С единната платформа снабдявате в реално време правилните хора с навременна информацията и подходящи средства за по-бързо вземане на по-добри решения.

Свързани публикации