Днес всички говорят за Industry 4.0. Dassault Systèmes ви дава възможност да цифровизирате своя бизнес и да повишите ефективността на своята работа, променяйки начина, по който взаимодействат вашите екипи, партньори, доставчици и клиенти.

Свържете реалното и виртуалното в платформата 3DEXPERIENCE

3DEXPERIENCEworks свързва хора, идеи, данни и решения в единна и интерактивна среда, обединявайки виртуалното и реалното за цялостната визия на бизнес дейностите в единна екосистема – в реално време. Портфолиото на 3DEXPERIENCE съчетава лекотата на използване на SOLIDWORKS с най-добрите приложения на платформата. То ви позволява да споделяте сигурно данни и да си сътрудничите отвсякъде, по всяко време и от всяко устройство. Така разширявате възможностите за разработване на продукти и да решавате по-бързо възникналите проблеми.

3DEXPERIENCE WORKS – изберете подходящия за вас вариант

Комбинацията на водещата в бранша система за 3D CAD проектиране SOLIDWORKS и бизнес платформата 3DEXPERIENCE създава единна облачна среда за разработка на продукти. Тя предоставя интуитивен и надежден набор от средства за 3D проектиране и управление на данни. С единната платформа снабдявате в реално време правилните хора с навременна информацията и подходящи средства за по-бързо вземане на по-добри решения.

Свързани публикации

Успешно приключиха още две внедрявания на системата за управление на инженерните данни SOLIDWORKS PDM Professional

Успешно приключиха още две внедрявания на системата за управление на инженерните данни SOLIDWORKS PDM Professional

Наред със безспорните предимства и възможности на системата за инженерно проектиране SOLIDWORKS, две предприятия започнаха…

Със SOLIDWORKS „Софтгруп“ подобрява възможностите си за проектиране и изграждане на машини за фармацевтиката

Със SOLIDWORKS „Софтгруп“ подобрява възможностите си за проектиране и изграждане на машини за фармацевтиката

Едно от най-сериозните глобални предизвикателства пред фармацевтичната индустрия е борбата срещу фалшифицирането на лекарствените продукти.…