Решения

Комплексни решения за инженерно 3D проектиране и дигитализирано производство

SOLIDWORKS 3D CAD

Мощна функционалност, вградена в интуитивен потребителски интерфейс, която съществено ускорява вашия процес на проектиране

CAMWorks

Средства, генериращи траектория на инструмента, която постига пълно съответствие на обработения детайл с 3D модела

FDM

Компактни 3D принтери за бързо прототипиране и директно производство, пригодени да работят в офис среда

Go!SCAN

Последно поколение ръчни лазерни 3D скенери, предназначени за инспекция и обратен инженеринг

Собствени продукти и приложения, които решават конкретни задачи от дейността на индустриалните предприятия