Машинна симулация и управление на роботи

Eureka

Комплексни софтуерни решения за реалистична машинна симулация и управление на роботи

Иновативният софтуер е изцяло собствена разработка на Roboris, което позволява персонализация на всички нива. В последно време в портфолиото на компанията намериха място и решения за производство с добавяне на материал (Additive Manufacturing), а също и средства за оптимизация на инструменталните пътища.

Eureka G-code

 • Точна и реалистична машинна симулация
 • Основни характеристики
 • Пълен анализ на резултатите
 • Многоканални струго-фрезови машини
Точна и реалистична машинна симулация
 • Eureka симулира реалния G-код, който ще бъде изпратен към машината независимо как е бил създаден той (ръчно или генериран от CAM система).
 • Симулиране на отнемането на материал в реално време с проверка за колизии и контакт при бърз ход с обработвания детайл и закрепващите приспособления.
 • Eureka поддържа всички видове машини и може да емулира всички популярни CNC контролери включително Heidenhain, Fanuc, Siemens, Haas, Fagor, Okuma, Mazak, MoriSeiki, Num, OSAI, Z32, Fidia, Selca. Възможно е да бъдат добавени и други контролери.
 • Перфектна интеграция на Eureka с CAMWorks. Трансфер на цялата технологична информация създадена от CAM системата към Eureka.
Основни характеристики
 • Симулация на отнемането на материал
 • Симулация на завъртане на работната координатна система (G68.2, PLANE SPATIAL, CYCLE800)
 • Симулация на смяна на инструмент, глава и работна маса
 • Симулация на многоканални струго-фрезови машини
 • Вграден пълнофункционален редактор за NC програми директно в Eureka
 • Емулация на цялата функционалност на CNC контролерите: G команди и спомагателни М функции, координатни системи, дължинна и диаметрална корекция на инструмента, пробивни и фиксирани цикли, логически инструкции
 • Проверка в реално време за колизии между всички елементи на машината, заготовката и закрепващите приспособления
 • Проверка за достигане на максимално възможните ходове на машината
Пълен анализ на резултатите
 • Лесно измерване на диаметри, дебелини и разстояния от обработвания детайл
 • Сравнение на резултата от обработването с 3D модела на детайла. Откриване на нарушения на геометрията на повърхнините и наличието на остатъчен материал
 • Съхраняване на обработената заготовка като висококачествен 3D файл, съвместим с всички CAD системи
 • Генериране на документи в PDF или Excel формат за подготвяне на оферти или оптимизация на процеса на обработване
Многоканални струго-фрезови машини
 • Неограничен брой оси
 • Синхронно струго-фрезово обработване на различни шпиндели и заготовки
 • Емулация на многократно повтаряеми стругови цикли (G71, G72 за Fanuc и CYCLE93-CYCLE95 за Siemens 840D)
 • Струго-фрезово обработване с използването на Z, X и C оси или Z, X и Y оси (G112 за Fanuc и TRANSMIT за Siemens 840D)
 • Автоматичен трансфер на обработвания детайл на втори шпиндел
 • Прецизно управление прътоподаващи устройства
Машинна симулация и управление на роботи
Машинна симулация и управление на роботи

Eureka Robot

 • Софтуер за програмиране и симулация на роботи
 • Основни функционалности
Софтуер за програмиране и симулация на роботи

Eureka Robot е водещо приложение в областта за управление на роботи за фрезоване от много години насам.

 • Eureka дава възможност да се създават сложни модели и декоративни елементи, комбинирайки гъвкавостта на 6-осните индустриални роботи с надеждната технология на машинните центрове с CNC управление.
 • Eureka конвертира APT кода, генериран от CAM системата, в програма за 6 или повече осна роботизирана клетка, използвайки специален модул за постпроцесиране. По време на този процес, Eureka изчислява оптималните движения на робота и допълнителните външни оси, симулирайки всички аспекти на обработката.
 • Софтуерът открива проблеми, като сингулярност, колизии, излизане от лимитите на осите и предлага мощни и лесни за употреба инструменти за преодоляването им. Колизиите се изчисляват, като се вземат предвид всички детайли, включително и обработваната заготовка.
Основни функционалности
 • Реалистична 3D симулация на цялата работна клетка
 • Симулация в реално време на отнемането на материал
 • Откриване на колизии, сингулярност и излизане извън лимитите за движение
 • Управление на автоматична инструментална смяна
 • Работа с огромни инструментални пътища, съдържащи милиони точки
 • Автоматична оптимизация на движението на робота и външните въртящи оси
 • Мощни инструменти за отстраняване на колизии, сингулярности и излизане извън лимитите на движение
 • Обработване с разнообразни инструменти, включително ножове и дискови фрези
 • Създаване на обработки с монтирана на робота заготовка и фиксирани инструменти
 • Поддръжка на всички индустриални роботи, налични на пазара: ABB, Kuka, Fanuc, Motoman, Kawasaki, Staubli, Comau
 • Може да осъществи връзка с повечето разпространени CAM системи.
Живко Гогаджов