HandyPROBE Next

HandyPROBE Next

HandyPROBE Next ™ осигурява допълнителна гъвкавост и ефективност при операции по контрол на качеството (QC) директно на производствената площадка.

Преносимият HandyPROBE Next ™ осигурява висока точност на измерванията, като точността на резултатите не се влияят от околната среда (влажност, температура, вибрации и др.).

Без необходимост от фиксиране и използване в обособена измервателна лаборатория, HandyPROBE Next ™ предлага много по-добра мобилност от традиционните преносими CMM системи.

 • 2X по-точен от предишното поколение
 • Моментално измерване
 • По-голям обем на работната зона, от 16.6 m3
 • Здрав и надежден дизайн на хардуера
 • Многофункционални бутони за по-лесно управление на софтуера

Основни характеристики на HandyPROBE Next ™

 • Детайлност и качество на сканирането
 • Интуитивност и гъвкавост
 • Портативност
Детайлност и качество на сканирането
 • Точност до 0,020 mm
 • Повтаряемост на резултатите
 • Динамично рефериране
 • Обемна точност от 0,064 mm (стандарт ASME B89.4.22)
 • Повторяемост на резултатите на една позиция – 0,044 mm (стандарт ASME B89.4.22)
 • Прецизно измерване на размерите на обекти с големина от 0,2-10 m
 • Лесна процедура за калибриране
Интуитивност и гъвкавост
 • Оптимизиран за използване директно в производствена среда
 • Напълно премосима система, бързо и лесно разполагане и снемане на необходимите размери, където и да се намира детайлът
 • Лесна за пренасяне окомплектовката – събира се в един куфар
 • HandyPROBE Next ™ е безжично устройство осигуряващо максимална гъвкавост при работа без кабели и допънително оборудване.
Портативност

HandySCAN 3D разполага с множество лазерни кръстове и автоматично създаване на мрежа, което ускорява процеса от настройката до сканирането и след това до файла.

 • Създаване на мрежа в реално време
 • Файлове, готови за употреба
 • Висока скорост на измерване
 • До 1,300,000 измервания в секунда
 • 11 лазера кръста на сканиране
 • Бърза старт
 • Подготовка за сканиране за по-малко от 2 минути
HandyPROBE Next
Точност
Брой измервания
Обемна точност
Павтаряемост на резултата в една точка
Безжична свързаност
HandyPROBE Next

Приложение на HandyPROBE Next ™

 • Инспекция
 • Обратен инженеринг
Инспекция
 • Проверка на първи произведен артикул
 • Сравнение на произведен детайл спрямо еталонен детайл
 • Сравнение между множество еднотипни детайли за оценка на представянето на производствения процес (process capability)
 • Входящ контрол на материали и заготовки от доставчици
 • Оценка на съответствието на произведеното изделие спрямо 3D модела
 • Цялостна проверка на свободна форма и цветна картина, когато се използва с MetraSCAN 3D
Обратен инженеринг
 • Разпознаване на геометрични обекти (сфери, цилиндри, равнини и т.н.)
 • 3D моделиране
 • Поддръжка, ремонт и основен ремонт (MRO)
 • Анализ по метода на крайните елементи (FEA)
Петър Симов