Екипът на ДиТра помага в създаването на техническа документация във ВЕЦ „Спанчево“ чрез 3D сканиране

Наред с ежедневните предизвикателства в работата на екипа на ДиТра, напоследък се появяват нестандартни и интересни проекти, които колегите посрещат с ентусиазъм. Така се случи и с услугата за 3D сканиране на пелтоново колело и създаване на техническа документация за него, която беше извършена на място във ВЕЦ „Спанчево“ от експерта Мирослав Василев.

Предизвикателствата и високите изисквания на възложителя за пелтоновото колело бяха много, тъй като това е основен елемент във водноелектрическата централа: диаметър от 2m, сложна геометрия и изисквания за прецизност, за да се запази високия КПД, и не на последно място, условието 3D сканирането да се извърши във ВЕЦ-а върху монтирано и експлоатирано повече от 30 години колело. Благодарение на своя опит и правилния подход, Мирослав успя за няколко дни да създаде 3D CAD модел, от който да може да се изработи наследник на амортизирания елемент. ВЕЦ „Спанчево“ и ВЕЦ „Пирин“ са част от каскадата Пиринска Бистрица и са ключов елемент във водно-енергийната система на Югозападна България. Сканирането беше извършено с 3D скенер HandySCAN Black Elite на компанията Creaform, световен лидер в безконтактните измервания.