Техническа комуникация

Техническа комуникация

Средства за ефективна техническа комуникация на 3D данни за производството, автоматизирано създаване на документи за инспекция и генериране на висококачествена графика за интерактивни презентации

SOLIDWORKS Composer директно използва CAD моделите и предоставя удобна работна среда за бързо създаване на високачествено графично съдържание и техническа документация.

SOLIDWORKS Inspection улеснява работата ви при създаване на документация за проверка на качеството, независимо дали файловете са във формат SOLIDWORKS, PDF, TIFF или DWG/DXF.

SOLIDWORKS MBD е решение за добавяне на производствена информация директно в 3D моделите като по този начин може да се премахне използването на класически 2D чертежи.

Всички тези решения разполагат с пълна комуникация със SOLIDWORKS, значително улеснявайки създаването и актуализирането на техническа документация паралелно с разработката на проектите.

Кое решение на SOLIDWORKS е най-подходящо за вас?

  • SOLIDWORKS COMPOSER
  • SOLIDWORKS INSPECTION
  • SOLIDWORKS MBD
SOLIDWORKS COMPOSER

SOLIDWORKS Composer предоставя изключителна лекота при създаване на техническа документация, като инструкции за употреба и монтаж, обучителни материали или брошури, използвайки директно CAD моделите. Интуитивната работна среда позволява бърза и паралелна работа с разработката на проекта, като дава възможност за създаване на висококачествени илюстрации, анимации и интерактивно съдържание, без нужда от физически прототип.

  • SOLIDWORKS Composer работи самостоятелно и не се нуждае от наличието на CAD софтуер на същата работна станция.
  • Всички промени, направени в CAD моделите, автоматично се отразяват в създадената документация.
  • Позволява работа върху техническата документация по време на целия процес по създаване на изделията, а не в края, когато те са напълно готови.
  • Съдържанието може да представлява изображения, анимации или интерактивни 3D модели, които могат да бъдат оформени по атрактивен начин, за да привлекат вниманието на колеги, клиенти или на крайният потребител.
  • Имате възможност значително да съкратите времето за създаване на техническата документация и да подобрите нейното качество чрез използването на илюстрации и анимации, вместо дълги текстови документи.
SOLIDWORKS INSPECTION

Със SOLIDWORKS Inspection Standard подобрявате контролa на качеството на изделията, чрез автоматизиране на процеса по поставяне на контролни означения по чертежите, извличане на информацията за размерите в табличен вид и генериране на протоколи за качествен контрол. Това решение е налично, както като самостоятелен продукт, така и като напълно интегрирано приложение (Add-In) към SOLIDWORKS, и работи гладко независимо от файловите формати, които използвате – SOLIDWORKS, PDF, TIFF, DWG/DXF и др. Благодарение на SOLIDWORKS Inspection, можете да намалите времето за създаване на техническата документация за качествен контрол с до 90%, да елиминирате грешките от ръчно въвеждане на информация и така да намалите времето за достигане на вашите продукти до пазара.

SOLIDWORKS Inspection Professional ви осигурява множество начини за въвеждане на измерени стойности, включително ръчно записване на резултати, въвеждане на стойности с помощта на дигитални измервателни уреди, свързани към компютър, или импортиране на данни, създадени от различни координатни измервателни машини (CMM).

SOLIDWORKS MBD

SOLIDWORKS Model Based Definition (MBD) е напълно интегрирано решение за производствена документация, базирано на 3D моделите.

Позволява да се определи, организира и публикува триизмерна продуктово-производствена информация (PMI), съхранена какво със самите CAD модели, така и в широкоизползвани станфдартни файлови формати: 3D PDF и eDrawings.

SOLIDWORKS MBD дава възможност за управление на производствения процес без нуждата от 2D чертежи, което съкращава времето за създаване на документацията и оптимизира производствените цикли, намалява грешките и се съобразява със стандартите на съответната индустрия, включително Military-Standard-31000A, ASME Y14.41, ISO 16792 и DIN ISO 16792.International.


Петър Симов