Достъпни симулационни анализи с инструментите на SIMULIA

Какви решения за симулации предлага облачната платформа 3DEXPERIENCE?

Какви предимства дават гъвкавите възможности за лицензиране на интервали по 3 месеца или една година?

Как се осъществяват изчисленията в облачното пространство без наличие на мощен и скъп хардуер?

Как се съчетават инженерните симулации с управлението на проекти и комуникацията от всяко устройство и място?

Отговорите на тези и други важни въпроси бяха дадени от техническият експерт Пенко Ангелов по време на нашия уебинар на 6 юни.

Скоро ще бъде достъпен запис на уебинара в секцията Поддръжка на този сайт.