CAMWorks

CAMWorks

Авангардно и интуитивно интегрирано CAM решение, първият сертифициран CAM продукт за SOLIDWORKS

CAMWorks е интуитивно и ефективно CAM решение, базирано на технологични компоненти, което ви помага да увеличите производителността на вашите CNC машини чрез използване на авангардни технологии и гъвкави средства за автоматизация.

 • Пълна интеграция в средата на SOLIDWORKS
 • Поддръжка на всички типове NC машини и контролери
 • Съвременни високопроизводителни технологии
 • Мощна среда за създаване и редактиране на постпроцесори
Пълна интеграция в средата на SOLIDWORKS

CAMWorks е първият сертифициран златен CAM продукт за SOLIDWORKS.

Той използва напълно удобния и интуитивен потребителски интерфейс на SOLIDWORKS, което го прави изключително лесен за научаване.

Генерираните инструментални траектории, са директно базирани на геометрията на 3D модела, като отчитат и цялата негеометрична информация в него.

Поддръжка на всички типове NC машини и контролери
 • Фрезови машини с различна кинематика и 2 до 5 едновременно управляеми оси.
 • Струго-фрезови машини с един или два шпиндела и до 4 синхронно работещи инструментални супорта, с възможност за управление на оси C, Y и B.
 • Нишкови ерозийни машини с 2 и 4 оси.
 • Хибридни машини, работещи с добавяне и отнемане на материал.
 • Стандартни постпроцесори за всички разпространени системи за управление и среда за редактирането им.
Съвременни високопроизводителни технологии
 • Пълно използване на цялата информация от 3D моделите.
 • Готови технологични процеси и технологична база данни, която съхранява добрите фирмени практики и опит.
 • Високо ефективни фрезови и стругови технологични стратегии.
 • Автоматично отчитане на допусковите полета, включително асиметричните, и на изискванията за качество на повърхнините.
 • Проверка и симулация на реалната програма преди изпълнението й на конкретна машина.
 • Гъвкави 5 осни стратегии с автоматично избягване на колизии.
Мощна среда за създаване и редактиране на постпроцесори
 • Лесно създаване на различни видове постпроцесори чрез вграден универсален генератор.
 • Огромен набор от шаблони за всички видове системи за CNC управление.
 • База от готови за използване постпроцесори, покриваща всички най-често използвани типове машини и контролери.
 • Практически неограничени възможности за настройка на изходния код според изискванията на всяка конкретна машина.
CAMWorks

До

0

пъти

по-дълъг живот на инструментите

До

0

пъти

по-висока производителност на вашия бизнес

До

0

%

по-малко време за програмиране

До

0

%

по-кратък производствен цикъл

До

0

%

по-малко време за настройване на машините


Живко Гогаджов
CAMWorks
 • Tolerance Based Machining
 • CAMWorks VoluMill
 • CAMWorks Virtual Machine
 • CAMWorks ShopFloor
Tolerance Based Machining
 • Съвременният начин за създаване на коректни CNC програми на базата на вашите SOLIDWORKS модели
 • TBM използва означените допускови полета, и анотациите в 3D моделите, за автоматично генериране на инструменталните пътища.
 • Автоматично настройва технологичните операции и режимите на рязане, като отчита изискванията за качество на обработената повърхнина.
 • Автоматично настройва операциите, така че инструментите да работят в средата на асиметричните допускови полета.
CAMWorks VoluMill
 • Съвременна стратегия за високоскоростни и високопроизводителни груби фрезови операции
 • Оптимизира инструменталните траектории за най-ефективно отнемане на материала за максимално кратко време.
 • Позволява най-пълно използване на ресурса на монолитните твърдосплавни инструменти, като запазва работоспособността им възможно най-дълго.
 • Притежава вградена функционалност за избор на най-подходящите за случая режими на рязане.
 • Осигурява плавна и безпроблемна работа на машината при оптимално натоварване.
CAMWorks Virtual Machine
 • Реална машинна симулация върху 3D модел на реалната машина
 • Симулират се всички движения, свързани с обработката на детайлите.
 • Възможна е симулация и на реалния NC код на програмата.
 • Отчитат се всички лимити за движенията по осите на машината.
 • Откриват се възможните колизии между всички елементи на процеса.
 • Базирана върху авангардния стимулационен софтуер на Roboris – Eureka.
CAMWorks ShopFloor
 • ShopFloor променя драстично начина на комуникация между програмистите, настройчиците и операторите на машини в цеха.
 • Предоставя цялата технологична и геометрична информация на оператора в един компресиран файл.
 • Предотвратява възможността от производство на брак заради нарушена комуникация.
 • Улеснява подготовката на машините, заготовките и инструментите.
 • Представлява истинско дигитално, а не дигитализирано средство за комуникация.