Управление на инженерните данни

Управление на инженерните данни

Решение за управление на инженерни данни и проекти, благодарение на което вашият екип ще може да се фокусира върху дизайна и иновациите, без да губи време в администриране и съхранение на документи

Съберете и съхранете на сигурно място всички важни данни за всеки ваш проект. Благодарение на тези решения, вашият екип може да се фокусира върху дизайна и иновациите, без да губи време в администриране и съхранение на документи.

  • PDM STANDARD
  • PDM PROFESSIONAL
  • SOLIDWORKS MANAGE
PDM STANDARD

SOLIDWORKS PDM Standard е решение за лесно управление на инженерните данни, предназначено за малки екипи, разположени на една и съща локация, с възможност за преминаване към SOLIDWORKS PDM Professional, ако това е необходимо. Включено в пакетите SOLIDWORKS Professional и SOLIDWORKS Premium, то ускорява процеса по търсене на файлове, автоматизира създаването и поддържането на детайлна история на версиите и на ревизиите. SOLIDWORKS PDM Standard подпомага автоматизирането на одобренията и поддържа информацията актуална за всички участници в проекта. SOLIDWORKS PDM Standard стъпва върху Microsoft® SQL Server® Express, а това означава, че цялата информация се намира на сигурно място. В допълнение, пълната интеграция на това решение със SOLIDWORKS и с DraftSight гарантира, че ще разполагате с високоефективна система за управление на инженерните данни, за да може инженерният екип да се фокусира изцяло върху дизайна на нови продукти за производството.

PDM PROFESSIONAL

Решението SOLIDWORKS PDM Professional организира, управлява и синхронизира цялата инженерна документация, свързана с разработката на продукти по бърз и интуитивен начин. Този пакет спестява време и средства при създаване на нови изделия, чрез повторно използване на вече разработени успешни решения. Благодарение на факта, че SOLIDWORKS PDM Professional стъпва върху Microsoft® SQL Server Standard, всички данни се съхраняват на сигурно и защитено място. Решението гарантира повишена защита на информацията срещу неправомерен достъп, загуба на информация и използване на неправилни версии на документите. Всичко това води до автоматизиране и ускоряване на целия процес по проектиране на изделие – от идеята до производството на крайния продукт. SOLIDWORKS PDM Professional е решение, подходящо както за няколко малки екипа, така и за голям екип, състоящ се от стотици конструктори, разположени на различни географски локации.

SOLIDWORKS MANAGE

SOLIDWORKS Manage е мощно решение, надграждащо функционалностите на SOLIDWORKS PDM Professional и подпомагащо пълната интеграция и управление на инженерни проекти, адаптиране на работни процеси и документация. SOLIDWORKS Manage улеснява всекидневната работа, боравейки с данни, идващи от различни информационни източници, разположени в различни географски локации. Със SOLIDWORKS Manage можете бързо да разпределяте и да контролирате изпълнението на задачите от всеки член на екипа. Интуитивният за използване интерфейс, комбиниран с удобни инструменти за създаване на отчети и доклади, ви дава възможност да вземате правилни решения, използвайки ефективно цялата база данни, напр. степента на изпълнение на всички активни проекти, моментната заетост на всеки член от екипа и състоянието на наличните ресурси.


Велин Недялков