Клиенти на Дитра

Клиенти

Ние знаем, че адекватната поддръжка и навременната помощ имат решаващо значение за пълноценното използване на вашата CAM система. Затова разполагаме с висококвалифициран и сертифициран технически екип, чийто основен ангажимент е свързан с качественото обучение и консултации по всички проблеми при използването на CAMWorks. Нашите специалисти ще направят всичко необходимо, за да получавате максимума от закупения софтуер.

Заедно с инженери от стотици предприятия градим общество от специалисти, които разработват иновативни продукти с помощта на съвременни 3D технологии. Благодарение на внедрени от нас решения стотици металорежещи NC машини ежедневно достигат своя максимален производствен капацитет. Множество фирми използват доставени и внедрени от ДиТра решения за 3D сканиране и 3D печат в своята инженерна и производствена дейност.

Ползи за фирмите, които се доверяват на решения на ДиТра

  • Инженерно проектиране
  • Решения за производството
  • 3D принтери и 3D скенери
Инженерно проектиране

Като представител на DS SolidWorks Corp. от 1998 г. ДиТра успя да помогне на стотици индустриални фирми да развият дейността на своите конструкторски звена и да достигнат до нови хоризонти в разработката на своите изделия. За някои от тях това се оказа основната предпоставка да изпреварят конкурентите във времето, гъвкавостта и качеството, а за други – големият шанс да се наредят сред лидерите в своята област в световен мащаб.

Много от тях овладяха възможността бързо да създават фамилии от детайли и да организират удобни библиотеки от компоненти. Други се възползваха от средствата за олекотяване на 3D моделите и възможността за работа с големи сглобени единици. За някои от тях обученията и консултациите от екипа на ДиТра се оказаха решителни за симулациите на бъдещите им продукти и предварителната оценка на тяхното поведение в реални условия, за олекотяването и оптимизирането на конструкциите и за предотвратяването на потенциални грешки в проектите по пътя им към производството.

Множество потребители се възползваха от директната подкрепа на ДиТра във внедряването на средствата на SOLIDWORKS PDM за цялостно управление на инженерните данни и процесите по екипна разработка на изделията. За фирмите се оказа важно и полезно да използват средствата на SOLIDWORKS за представяне на своите продукти в каталози, фотореалистични галерии и видеоклипове, за да достигнат до своите клиенти и партньори.

Повечето от компаниите, които ни се доверяват, са в тясна връзка с нашия технически екип и ежегодно подновяват своите абонаменти за обновяване и поддръжка. През последните години специалистите на ДиТра създават интегрирани приложения, автоматизиращи конкретни задачи от тяхната ежедневна инженерна дейност.

Решения за производството

От 2004 година ДиТра помага на производствените предприятия да управляват по най-ефективен начин своите металорежещи машини от всички типове и CNC контролери. Нашият екип от CAM специалисти от години следва правилото, че качествената и навременна техническа поддръжка е от решаващо значение за успешната работа на производството. Консултации по конкретни проблеми, препоръки за избора на подходящата CAM функционалност, съвети за прилагане на оптималния технологичен подход – квалифицираната помощ от екипа на ДиТра е достъпна по всички канали за комуникация. За ръководителите на редица предприятия това се оказа най-важният аргумент за избора на нашите решения за NC програмиране.

Придобиването на нови съвременни машини е важна стъпка в развитието на всяка компания, но тя не би могла да бъде успешна без внедряване на софтуерно решение, осигуряващо ефективно програмиране и използване на пълните им възможности. Качествено разработените постпроцесори за всяка конкретна машина са гаранция за сигурна и безпроблемна работа. Всичко това е част от ежедневната работа на нашите CAM специалисти. В комбинация с персонализираното обучение на място, качественото внедряване осигурява бързо и пълноценно влизане в експлоатация на новата техника.

3D принтери и 3D скенери


Години наред ДиТра снабдява българските предприятия със съвременни 3D устройства, помага им да ги внедрят в своето проектиране и производство, осигурява тяхната поддръжка и необходимите материали и консумативи за ежедневната им работа.

От края на миналия век до сега все повече предприятия, с които работим, използват възможностите на 3D принтерите на Stratasys, за да произвеждат идейни и функционални прототипи на компоненти и цялостни изделия. С развитие на принтерите и особено на материалите за 3D печат вече могат и да произвеждат крайни изделия в малки серии.

Благодарение на 3D принтирането някои потребители успяха да спечелят важни пазари, демонстрирайки своите продукти още преди стартиране на серийното им производство. Други стигнаха до много по-бърза и евтина инструментална екипировка и изработка на монтажни и технологични приспособления. 3D принтерите намериха успешна реализация и при представители на други браншове, като архитектурни бюра и зъботехнически лаборатории.

Част от клиентите ни закупиха свои 3D принтери, а други използват възможностите на машинния парк на ДиТра, за да поръчват принтиране на конкретни детайли.

Прецизните мобилни 3D скенери на Creaform намират приложение в редица индустрии. Те са в основата на контрола на качеството в множество производствени компании, които трябва да удовлетворяват високите изисквания на международните пазари. Фирмите ги предпочитат, защото не е нужно да бъдат използвани в специално създадени за целта лаборатории, а директно в производството, без това да влияе на точността.

Те се използват и в процеса на обратното инженерство, при което чрез 3D сканиране формата на обекта се снема и се вгражда в 3D CAD модел.

Все повече фирми ползват и услугите на професионалния екип на ДиТра за инспекция и създаване на 3D модели за ремонтно-възстановителни дейности при липса на документация.

Ползи, които носят за фирмите нашите решения

Нашите клиенти от различни индустрии

  • Хранително-вкусова индустрия Хранително-вкусова индустрия
  • Автомобилна индустрия Автомобилна индустрия
  • Металообработка Металообработка
  • Краностроене Краностроене

TESY
abb
aiger
EGT

Видео представяне от нашите доволни клиенти