Инженерно проектиране

Мощна функционалност, вградена в интуитивен потребителски интерфейс, която съществено ускорява вашия процес на проектиране

SOLIDWORKS 3D CAD

Мощна функционалност, вградена в интуитивен потребителски интерфейс, която ускорява вашия процес на проектиране и съществено увеличава продуктивността ви

Управление на инженерните данни

Решение за управление на инженерни данни и проекти, благодарение на което вашият екип ще може да се фокусира върху дизайна и иновациите, без да губи време в администриране и съхранение на документи

Мултифункционално решение, което предсказва още на фаза проектиране бъдещото поведение на вашите нови продукти в реални условия – така спестявате ресурси и гарантирате високото им качество

Средства за ефективна техническа комуникация на 3D данни за производството, автоматизирано създаване на документи за инспекция и генериране на висококачествена графика за интерактивни презентации

Специфични интегрирани решения за проектиране на електрически системи и печатни платки, и за тяхното вграждане в цялостни електомеханични системи

Допълнителни приложения

Приложения, добавящи към вашите CAD пакети възможности за автоматизирано проектиране, създаване на техническа документация и генериране на фотореалистични изображения

3DEXPERIENCE

Единна платформа на Dassault Systèmes за съвместна разработка на иновативни продукти, която дава възможност за ефективна 3D комуникация между вашите екипи, партньори, доставчици и клиенти