SOLIDWORKS Simulation е решение, с което лесно може да изчислите и анализирате поведението на своите изделия във виртуална работна среда.

Анализирайте качеството на своите продукти, като ги поставите в реални работни условия. Изделията биват подлагани на всякакъв вид натоварване до достигане на тяхната максимална издръжливост – статично и динамично натоварване, раздвижване на сглобени единици, топлообмен, умора на материала, движение на флуиди и много други. Всичко това ви дава възможност да откриете проблеми в дизайна и работоспособността на продуктите още в ранен етап на проектиране, което намалява до миниум скъпоструващите физически прототипи и съкращава времето за достигане до пазара.

Кой от пакетите на SOLIDWORKS Simulation е най-подходящото решение за вас?

Средство за инженерни симулации, разработено специално за нуждите на инженерни екипи, които активно използват SOLIDWORKS Standard или SOLIDWORKS Professional, и се нуждаят от достъпно решение за интуитивен анализ и виртуална тестова среда за линейни статични симулации, изследване на кинематични системи и симулации на умора при циклично натоварване. SOLIDWORKS Simulation Standard е напълно вграден в работната среда на SOLIDWORKS 3D CAD, което позволява лесната му употреба, бързото изучаване и  безпроблемно преодоляване на инженерни предизвикателства. В този пакет са включени и възможностите на Trend Tracker и Design Insight, които дават насока за оптимални инженерни изменения в процеса на разработка. Благодарение на SOLIDWORKS Simulation вие ще можете да установите с лекота дали бъдещи продукти ще работят безупречно и колко дълъг ще бъде техният жизнен цикъл.

SOLIDWORKS Simulation Professional ще ви помогне да проверите структурното поведение на изделията, подлагайки ги на различни работни условия във виртуална среда. Благодарение на пълната интеграция със SOLIDWORKS, това софтуерно решение предоставя на инженерите многобройни възможности за изчисление на механичните свойства на изделията, тяхната издръжливост и собствени честоти. SOLIDWORKS Simulation Professional позволява симулирането на съдове под налягане, топлобмен, процес на изкълчване, изпускане/удар, умора на материала, преди да се премине към физически прототипи. Разполагате и с възможността за параметрична или топологична оптимизация на изделията по време на процеса на разработка за достигане до оптималното съотношение на тегло, издръжливост и форма. Всичко това спестява на време и разходи, позволявайки създаването на качествени продукти.

Осигурете устойчивостта на продуктите си, използвайки мощните възможности за структурни симулации на SOLIDWORKS Simulation Premium. Това решение напълно покрива функционалността на SOLIDWORKS Simulation Professional и добавя към нея средства за анализ на композитни материали, нелинейни симулации и анализ на динамично натоварване. Възползвайте се от пълните възможности на SOLIDWORKS Simulation за изследване поведението на изделията при множество натоварвания, за тяхната оптимизация и повишение на ефективността им. Открийте отговорите на сложните въпроси със SOLIDWORKS Simulation Premium.

Сравнителна таблица

Сравнете пакетите на SOLIDWORKS Simulation

Допълнителни продукти за симулация

Софтуерът за инженерни симулации SOLIDWORKS Plastics разполага с пълен набор от средства за симулация на процесите на шприцване. Благодарение на неговите възможности можете да предвиждате и да избягвате производствени дефекти още в най-ранната фаза на проектиране и да елиминирате скъпоструващите корекции. Това ви помага да повишите качеството на продуктите и да намалите времето за достигане до производство.

  • SOLIDWORKS Plastics Standard осигурява пълна проследимост на първата фаза от производствения процес – запълването на формата. Това дава възможност за откриване на проблеми и оптимизация на детайлите още в началната фаза на проектирането. Благодарение на своя интуитивен интерфейс, Plastics Standard е лесен за научаване и напълно интегриран в SOLIDWORKS, което дава възможност за едновременно проектиране и анализ на всяко изделие.
  • SOLIDWORKS Plastics Professional предоставя допълнителни средства за анализ на процесите на шприцване и задържане на налягането (втора фаза). Това дава ценна възможност на инженерите да оптимизират работните процеси за постигане на максимално качество на изделията и минимално време за производство. Едногнездови, многогнездови и фамилни шприц форми, леякови системи – всичко това може да бъде създадено и анализирано в средата на SOLIDWORKS Plastics Professional.
  • SOLIDWORKS Plastics Premium надгражда функциите на Professional и дава възможност на експертите по симулации пълноценно да инспектират системите за охлаждане и да предвиждат евентуални измятания на моделите след изваждането им от матрицата. Той осигурява пълен набор от инструменти за оптимизиране на детайли и на съпътстващите ги шприц форми, което дава възможност за минимизиране на времето за изпълнение на един производствен цикъл.

SOLIDWORKS Flow Simulation е софтуерно решение за флуидни симулации, което предлага бързо и ефективно  проследяване на флуидни потоци, топлообмен и породените от тях сили. Напълно интегрирано в работната среда на SOLIDWORKS CAD, това решение ви позволява да извършвате многобройни и различни проучвания, подлагайки изделията на реални сценарии и сравнявайки резултатите, за да оптимизирате проектите и да повишите тяхното качество. SOLIDWORKS Flow Simulation предоставя незаменими инструменти и улеснява работа на инженерните екипи в областта на флуидната динамика, помагайки им да вземат правилни решения в ранен етап от разработката. Допълнителни модули, които могат да бъдат добавени към SOLIDWORKS Flow Simulation:

HVAC Module – осигурява набор от допълнителни инструменти за симулация на топлинно лъчение и оптимизиране на отопление и вентилация в затворени помещение за постигане на необходимите параметри на комфорт.

Electronic Cooling Module – предлага допълнителни инструменти и библиотека с огромен избор от материали, насочени към симулацията на електронни устройства за достигане до по-ефективни пътища за охлаждането им.

SOLIDWORKS Sustainability предлага средства за анализ и оценка жизнения цикъл на изделията и тяхното въздействие върху околната среда –  напълно интегрирано в работната среда на SOLIDWORKS. Това ви позволява да изберете оптималните варианти за технологични решения и материали, контролирайки и документирайки влиянието им върху екологичното равновесие. Разполагате и с допълнителни средства, като анализ на детайлите и сглобените единици, тяхното бъдещо поведение при асемблиране и ергономичност при транспортиране, както и информация за готовия продукт при употреба от крайния потребител. Резултатите от всеки анализ могат да бъдат запазвани и споделени, позволявайки лесно сравнение и промяна на използваните компоненти за постигане на екосъобразен краен резултат. Докладите се генерират автоматично, улеснявайки работата в екип при сравнение на различни изделия. SOLIDWORKS Sustainability се обновява напълно автоматично, в пълен синхрон с промените в данните на PE International.

Сравнителни таблици

Сравнете пакетите на SOLIDWORKS Plastics
Вижте таблицата
Сравнете пакетите на SOLIDWORKS Flow Simulation
Вижте таблицата

Искате оферта за цена?

Изпратете запитване и наш сътрудник ще се свърже с Вас, за да Ви предостави най-добрата оферта за Вашите нужди и предпочитания.
Изпратете запитване

Свързани публикации