Инженерни симулации

Инженерни симулации

Мултифункционално решение, което предсказва поведението на проектираните продукти в реални условия, с което повишава тяхното качество и ускорява иновативните процеси

Анализирайте качеството на своите продукти, като ги поставите в реални работни условия. Изделията биват подлагани на всякакъв вид натоварване до достигане на тяхната максимална издръжливост – статично и динамично натоварване, раздвижване на сглобени единици, топлообмен, умора на материала, движение на флуиди и много други. Всичко това ви дава възможност да откриете проблеми в дизайна и работоспособността на продуктите още в ранен етап на проектиране, което намалява до миниум скъпоструващите физически прототипи и съкращава времето за достигане до пазара.

Кой от пакетите на SOLIDWORKS Simulation е най-подходящото решение за вас?

  • SOLIDWORKS Simulation Standard
  • SOLIDWORKS Simulation Professional
  • SOLIDWORKS Simulation Premium
SOLIDWORKS Simulation Standard

Средство за инженерни симулации, разработено специално за нуждите на инженерни екипи, които активно използват SOLIDWORKS Standard или SOLIDWORKS Professional, и се нуждаят от достъпно решение за интуитивен анализ и виртуална тестова среда за линейни статични симулации, изследване на кинематични системи и симулации на умора при циклично натоварване. SOLIDWORKS Simulation Standard е напълно вграден в работната среда на SOLIDWORKS 3D CAD, което позволява лесната му употреба, бързото изучаване и  безпроблемно преодоляване на инженерни предизвикателства. В този пакет са включени и възможностите на Trend Tracker и Design Insight, които дават насока за оптимални инженерни изменения в процеса на разработка. Благодарение на SOLIDWORKS Simulation вие ще можете да установите с лекота дали бъдещи продукти ще работят безупречно и колко дълъг ще бъде техният жизнен цикъл.

SOLIDWORKS Simulation Professional

Решението SOLIDWORKS PDM Professional организира, управлява и синхронизира цялата инженерна документация, свързана с разработката на продукти по бърз и интуитивен начин. Този пакет спестява време и средства при създаване на нови изделия, чрез повторно използване на вече разработени успешни решения. Благодарение на факта, че SOLIDWORKS PDM Professional стъпва върху Microsoft® SQL Server Standard, всички данни се съхраняват на сигурно и защитено място. Решението гарантира повишена защита на информацията срещу неправомерен достъп, загуба на информация и използване на неправилни версии на документите. Всичко това води до автоматизиране и ускоряване на целия процес по проектиране на изделие – от идеята до производството на крайния продукт. SOLIDWORKS PDM Professional е решение, подходящо както за няколко малки екипа, така и за голям екип, състоящ се от стотици конструктори, разположени на различни географски локации.

SOLIDWORKS Simulation Premium

Осигурете устойчивостта на продуктите си, използвайки мощните възможности за структурни симулации на SOLIDWORKS Simulation Premium. Това решение напълно покрива функционалността на SOLIDWORKS Simulation Professional и добавя към нея средства за анализ на композитни материали, нелинейни симулации и анализ на динамично натоварване. Възползвайте се от пълните възможности на SOLIDWORKS Simulation за изследване поведението на изделията при множество натоварвания, за тяхната оптимизация и повишение на ефективността им. Открийте отговорите на сложните въпроси със SOLIDWORKS Simulation Premium.

Допълнителни продукти за симулация

  • SOLIDWORKS PLASTICS
  • FLOW SIMULATION
  • SOLIDWORKS SUSTAINABILITY
SOLIDWORKS PLASTICS

Софтуерът за инженерни симулации SOLIDWORKS Plastics разполага с пълен набор от средства за симулация на процесите на шприцване. Благодарение на неговите възможности можете да предвиждате и да избягвате производствени дефекти още в най-ранната фаза на проектиране и да елиминирате скъпоструващите корекции. Това ви помага да повишите качеството на продуктите и да намалите времето за достигане до производство.

  • SOLIDWORKS Plastics Standard осигурява пълна проследимост на първата фаза от производствения процес – запълването на формата. Това дава възможност за откриване на проблеми и оптимизация на детайлите още в началната фаза на проектирането. Благодарение на своя интуитивен интерфейс, Plastics Standard е лесен за научаване и напълно интегриран в SOLIDWORKS, което дава възможност за едновременно проектиране и анализ на всяко изделие.
  • SOLIDWORKS Plastics Professional предоставя допълнителни средства за анализ на процесите на шприцване и задържане на налягането (втора фаза). Това дава ценна възможност на инженерите да оптимизират работните процеси за постигане на максимално качество на изделията и минимално време за производство. Едногнездови, многогнездови и фамилни шприц форми, леякови системи – всичко това може да бъде създадено и анализирано в средата на SOLIDWORKS Plastics Professional.
  • SOLIDWORKS Plastics Premium надгражда функциите на Professional и дава възможност на експертите по симулации пълноценно да инспектират системите за охлаждане и да предвиждат евентуални измятания на моделите след изваждането им от матрицата. Той осигурява пълен набор от инструменти за оптимизиране на детайли и на съпътстващите ги шприц форми, което дава възможност за минимизиране на времето за изпълнение на един производствен цикъл.
FLOW SIMULATION

SOLIDWORKS Flow Simulation е софтуерно решение за флуидни симулации, което предлага бързо и ефективно  проследяване на флуидни потоци, топлообмен и породените от тях сили. Напълно интегрирано в работната среда на SOLIDWORKS CAD, това решение ви позволява да извършвате многобройни и различни проучвания, подлагайки изделията на реални сценарии и сравнявайки резултатите, за да оптимизирате проектите и да повишите тяхното качество. SOLIDWORKS Flow Simulation предоставя незаменими инструменти и улеснява работа на инженерните екипи в областта на флуидната динамика, помагайки им да вземат правилни решения в ранен етап от разработката. Допълнителни модули, които могат да бъдат добавени към SOLIDWORKS Flow Simulation:

HVAC Module – осигурява набор от допълнителни инструменти за симулация на топлинно лъчение и оптимизиране на отопление и вентилация в затворени помещение за постигане на необходимите параметри на комфорт.

Electronic Cooling Module – предлага допълнителни инструменти и библиотека с огромен избор от материали, насочени към симулацията на електронни устройства за достигане до по-ефективни пътища за охлаждането им.

SOLIDWORKS SUSTAINABILITY

SOLIDWORKS Sustainability предлага средства за анализ и оценка жизнения цикъл на изделията и тяхното въздействие върху околната среда –  напълно интегрирано в работната среда на SOLIDWORKS. Това ви позволява да изберете оптималните варианти за технологични решения и материали, контролирайки и документирайки влиянието им върху екологичното равновесие. Разполагате и с допълнителни средства, като анализ на детайлите и сглобените единици, тяхното бъдещо поведение при асемблиране и ергономичност при транспортиране, както и информация за готовия продукт при употреба от крайния потребител. Резултатите от всеки анализ могат да бъдат запазвани и споделени, позволявайки лесно сравнение и промяна на използваните компоненти за постигане на екосъобразен краен резултат. Докладите се генерират автоматично, улеснявайки работата в екип при сравнение на различни изделия. SOLIDWORKS Sustainability се обновява напълно автоматично, в пълен синхрон с промените в данните на PE International.


Велин Недялков