SOLIDWORKS CAM

SOLIDWORKS CAM

Интегрирано решение на SOLIDWORKS за 2.5 осно фрезоване и струговане, базирано на технологията на CAMWorks

Резултатът е интуитивна система, базирана върху правила и знания, която съхранява фирмените стандарти и опит, и пести време и пари.

Работите в самия интерфейс на SOLIDWORKS, в среда на детайл или сглобена единица, а всички технологични данни се съхраняват в същия документ. Така управлението на вашите технологични модели става лесно и безпроблемно. Създаването на стратегии за обработка на базата на означените допуски значително намалява грешките и подобрява качеството.

Основни предимства на SOLIDWORKS CAM

 • Работа директно в моделите на SOLIDWORKS
 • Гъвкав автоматизиран подход
 • Удобни инструменти
Работа директно в моделите на SOLIDWORKS
 • SOLIDWORKS CAM е резултат от над 20 годишен опит в разработването на CAM системи от партньор, притежаващ златно ниво на сертификация.
 • Използването на единна среда за разработка и програмиране опростява процеса на преминаване към CAM средата.
 • Научаването на продукта е изключително лесно и затова можете да се съсредоточите върху най-същественото – разработката технологичния процес.
 • Технологични операции следват изцяло геометрията на моделите, на базата на които са създадени.
 • Цялата технологична информация, въведена в моделите, се отчита автоматично при генерирането на обработващите стратегии.
Гъвкав автоматизиран подход
 • Разпознаване на компоненти. Автоматично и интерактивно създаване на технологични компоненти с пълен контрол върху всички параметри на операциите.
 • Базиран на правила и знания. Автоматично приложените технологични режими спестяват време и възможности за грешки.
 • Съхранени фирмени стандарти и опит. Можете да използвате многократно проверени в практиката технологии, режими и параметри на операциите.
 • Работа с вашите конкретни инструменти и машини. Запазвате и използвате конкретните параметри на инструменти, държачи и машини.
Удобни инструменти
 • Tolerance Based Machining. Създавате адекватни обработки, като автоматично отразявате изискванията за точност и качество на повърхнините.
 • Реалистична симулация на отнемания материал. Проверявате в процеса на програмиране създадените инструментални траектории за колизии и нарушения и така избягвате скъпо струващо проблеми впоследствие.
 • Вграден SOLIDWORKS CAM NC Editor. Ценно средство за редактиране, проверка и визуализиране на създадените програми.
 • Удобна комуникация посредством eDrawings®. Настройчиците и операторите на машини могат да видят 3D моделите и асоциираните с тях инструментални пътища, и по-лесно да разберат технологичния процес.
SOLIDWORKS CAM
CAMWorks
 • SOLIDWORKS CAM Standard
 • SOLIDWORKS CAM Professional
SOLIDWORKS CAM Standard

SOLIDWORKS CAM Standard позволява бързо програмиране на детайли и конфигурации директно в средата на SOLIDWORKS. Наличен е с всеки лиценз на SOLIDWORKS 3D CAD в текущ абонамент за обновяване и поддръжка. Неговата функционалност включва:

 • 2.5D фрезоване на детайли – пълен набор от средства за фрезоване на външни и вътрешни, отворени и затворени контури, гравиране, резбофрезоване и обработка на отвори
 • Базови възможности за 3 осно фрезоване на детайли
 • Автоматично и интерактивно разпознаване на технологични компоненти
 • Tolerance Based Machining – създаване на операции на базата на технологичната информация в моделите – допускови полета и изисквания за качество на повърхнините
 • Knowledge Based Machining – технологична база данни за съхраняване на опита и надграждане на фирмените стандарти
 • Реалистична 3D симулация – визуализация на отнемането на материала с откриване на възможни колизии и непозволени движения още в процеса на програмиране
 • SOLIDWORKS CAM NC Editor – пълнофункционален редактор за NC програми, с възможност за визуализация на инструменталния път и комуникация с машините
 • Богат набор от стандартни постпроцесори, покриващи практически всички разпространени фрезови контролери
 • Universal Post Generator – средство за създаване и редактиране на постпроцесори.
SOLIDWORKS CAM Professional

SOLIDWORKS CAM Professional включва всички функционални възможности на SOLIDWORKS CAM Standard и ги надгражда със средства за фрезоване на сглобени единици, 5 осно позициониране и струговане:

 • Assembly Machining – създавате фрезови обработки директно в модела на сглобената единица, отчитайки закрепващите елементи. Използвате пълноценно капацитета на машините чрез оптимизирани групови обработки на няколко детайла на хоризонтални или вертикални машини.
 • 4 & 5 осно позициониране– намалявате неточностите от пребазиране на сложни детайли, използвайки ротационните оси на машините.
 • VoluMill – използвате пълноценно ресурсите на монолитните твърдосплавни инструменти, като създавате високопроизводителни груби обработки. Съкращавате драстично технологичното време.
 • Струговане – получавате възможност да управлявате стругови машини с един шпиндел и инструментален супорт. Възможностите за автоматично и интерактивно разпознаване на компоненти, работата с конфигурации и технологичната база данни са налични и тук.

Живко Гогаджов