Произвеждайте с 3DEXPERIENCE и бъдете по-близо до съвършенството

Парижката филхармония представлява обширен комплекс от концертни зали, изложбени пространства и зали за репетиции. След появата на COVID-19, за да осигури възможно най-безопасните условия за зрителите и оркестрите, филхармонията моли компанията Dassault Systèmes да направи 3D модел на най-голямата зала „Пиер Булез“ с 2400 места.  Филхармонията иска да разбере как се движи въздухът в залата, за да оцени ефективността на различните мерки за предпазване от вируса.

Dassault Systèmes създава изключително точен виртуален близнак на залата, която е оборудвана с уникална вентилационна система, разположена под всяка седалка. 3D моделът симулира прецизно въздушния поток при максимална заетост, показвайки как въздухът се движи от втория балкон към партера в една посока, с много малко странично движение. Въздухът се движи срещу гърбовете на зрителите, а всички въздушни потоци се събират точно пред сцената, където се издигат към зоните за изсмукване, разположени в тавана.

Използвайки тази информация, Парижката филхармония и Dassault Systèmes проучват въздействието от използването на маски за лице, както за публиката, така и за оркестъра.

Цялата тази симулация бе успешна благодарение на новата облачна среда за виртуално управление на цялостните процеси в едно предприятие  – 3DEXPERIENCE.

Платформата се използва от различни други компании, като например Morgan Polymer Seals, която произвежда всяка година над 100 милиона различни полимерни уплътнения и гарнитури за различни модели автомобили на Ford, General Motors, Nissan и Hyundai. Morgan Polymer Seals проектират продуктите си, извършват симулации и бързо настройват машините си за поредния нов детайл, за да пестят време и ресурси, като всички инженерни и производствени екипи имат достъп до данните, тъй като ползват обща облачна среда.

3DEXPERIENCE позволява всичко това.

3DEXPERIENCE на Dassault Systèmes дава възможност на следващото поколение иноватори за подобрят реалния свят, като преди това тестват всички свои виждания във виртуалния свят, за да не направят фатални грешки и да са сигурни, че са взели най-добрите решения.

Днешното поколение от активни хора са свикнали да общуват предимно дистанционно. Сега си представете ако във фирмата имате нещо подобно на Zoom или Microsoft Teams, но освен че общувате, на същото пространство съгласувате проектите си между различните отдели, проектирате директно вътре изделията си със SOLIDWORKS, планирате бюджета, давате мнение по разработването на нов продукт. Цялата компания работи заедно в екип в реално време благодарение на 3DEXPERIENCE. И така ставате най-бързите и най-добрите на пазара.

3DEXPERIENCE  свързва хора, идеи, данни и решения в единна среда за сътрудничество, която дава възможност бизнесите да се държат на пазара по съвсем нов начин – по-адекватно, гъвкаво и атрактивно. Платформата е съобразена с различните длъжности в предприятието и предлага различни роли според нуждите на конкретния служител.

Ролята Collaborative Business Innovator предоставя достъп до единна среда за комуникация. Чрез нея се създават потребителски групи за обмен на идеи, опит, знания и умения. Тя подпомага споделянето на основните данни за разработката на продуктите, осигурява интелигентно и надеждно съхранение на инженерна информация, и предоставя интуитивни инструменти за разглеждане на CAD файлове и поставяне на бележки и коментари.

Ролята Collaborative Industry Innovator дава на потребителите облачно решение за управление на инженерните данни: сигурен достъп до документацията – отвсякъде, по всяко време; обмен на данни, без компанията да бъде изложена на риск; автоматично обновяване на платформата – без допълнителни разходи за сървъри и софтуер към тях; работа с последната версия/ревизия на документацията.

С Project Planner се постига ефективно управление на проектите: лесно преглеждане и управление на един или няколко проекта; организиране, преглед и проследяване на отделни или споделени задачи; обмен на информация в реално време с целия екип; ранно идентифициране на възможни проблеми; съкращаване на времето за пускане на изделието до пазара.

Ролята Lean Team Player способства за ефективно и стегнато провеждане на оперативките, като дава възможност за участие на всички членове на екипа и бързо решаване на проблемите чрез тяхното лесно установяване. Тя предоставя инструменти за подобряване на срещите, работните процеси и отчетността.

Ролите в 3DEXPERIENCE и ползите от тях бяха представени на  XXI-та среща на приятелите на ДиТра в Пампорово. Бяха демонстрирани и новите облачни средства на 3DEXPERIENCE за 3D моделиране на свободни форми, както и за реалистични и достъпни инженерни симулации. Участниците в традиционното състезание Model Mania реално използваха ролите в платформата и се убедиха в нейната пълна интеграция и унифициран потребителски интерфейс с този на SOLIDWORKS.

Платформата 3DEXPERIENCE обхваща цялостния жизнен цикъл на производството на едно изделие –  от ранната концепция до неговата доставка на клиента. Тя дава възможност не само да управлявате своя бизнес бързо и ефикасно, но е и среда, която ще ви помогне да трансформирате своя бизнес по иновативен начин, използвайки технологии от бъдещето, които ще ви доближат още повече до съвършенството.

Повече информация за 3DEXPERIENCE може да видите в специализирания раздел на нашия сайт.