БАН оборудва лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ с 3D сканиращи системи на Creaform

Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките ще си партнира с Creaform за оборудване на Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ. Лабораторията осъществява съвместни изследвания с множество учени и организации от страната и чужбина в няколко основни направления – безразрушителен контрол и анализ на материали (NDT), детайли и компоненти, обратен инженеринг, дигитализация на обекти от културно-историческото наследство. Използването на съвременни средства за дигитализация е необходимо условие за навременното изпълнение на проектите.

Като световен лидер в технологиите за 3D измерване от метрологичен клас Creaform разработват и произвеждат собствени преносими системи и автоматизирани решения за 3D сканиране. Високата точност, мобилността и лекотата за работа намират широко приложение в процеса на дигитализация за осъществяване на дигиталната трансформация в науката и разработката на иновативни продукти. Технологиите внедрени в Go!SCAN Spark, HandySCAN Black Elite и MetraSCAN в комбинация с HandyPROBE дават на лабораторията нови възможности за изследвания, чрез които да измерват и инспектират големи или малки части и възли с необходимата прецизност по-бързо и по-лесно от всякога. Различните приложения и технически характеристики на всяко едно устройство практически осигуряват съвременни средства за дигитализация и разработване на индустриални иновации в почти всяка индустрия в България – автомобилна, лека и тежката индустрия индустриално производството, потребителски стоки, научните изследвания и образованието, NDT, енергетика и др.