3D Sculptor

3D Sculptor

Заедно създавайте в облачното пространство органични форми и свободни повърхнини, за да доставите по-бързо своите иновативни продукти на пазара.

3D Sculptor

Създавайте органични форми и сложни повърхнини лесно чрез облачно базираното решение за Sub-D моделиране, което работи върху платформата 3DEXPERIENCE и е съвместимо със SOLIDWORKS. Лесно и бързо създавайте, преглеждайте и оценявайте органични и ергономични форми с 3D Sculptor, който включва приложението xShape. Използвайте го в съчетание с останалите решения, за да проектирате, разработвате и симулирате вашите продукти, и да управлявате данните за тях в целия им жизнен цикъл.

Основна функционалност и ползи за потребителя

  • Лесно създаване на сложни форми чрез Sub-D моделиране
  • Плавен последователен процес на моделиране
  • Лесно взаимодействие със SOLIDWORKS CAD
  • Широки възможности за сътрудничество в собствена мрежа върху платформата
  • Ускоряване на иновациите върху платформата 3DEXPERIENCE
Лесно създаване на сложни форми чрез Sub-D моделиране

Създавайте бързо сложни повърхнини чрез интуитивни действия „натискане“ и „издърпване“, за да постигнете желаните форми. Използвайте изображения и скици като шаблони, за да генерирате повърхнинна 3D геометрия.

Плавен последователен процес на моделиране

Дайте възможност на индустриалните дизайнери и машинните инженери да работят по-тясно от всякога, като обменят информация за проектите, без необходимост от файлови трансформации между продукти за механичен и индустриален дизайн. Платформата 3DEXPERIENCE предоставя пълен набор от съвместими решения за моделиране в облачното пространство.

Лесно взаимодействие със SOLIDWORKS CAD

Използвайте вашите проекти в 3D Sculptor чрез директен импорт и експорт в SOLIDWORKS CAD. Когато модифицирате моделите в SOLIDWORKS, вашите файлове на 3D Sculptor се актуализират автоматично и обратно. Също така, можете безпроблемно да преминавате между 3D Creator, 3D Sculptor и всички останали решения за проектиране на 3DEXPERIENCE.

Широки възможности за сътрудничество в собствена мрежа върху платформата

Създайте свои собствени табла за управление и свои общности, за да преглеждате и споделяте последните данни.  Управлявайте и възлагайте задачи на членовете на екипа просто чрез drag-and-drop за всеки конкретен проект. Използвайте 3DEXPERIENCE Marketplace и поръчвайте с лекота компоненти и услуги от доставчици, разположени в различни точки на света.

Ускоряване на иновациите върху платформата 3DEXPERIENCE

С нарастващото си портфолио от решения, платформата 3DEXPERIENCE ви позволява да управлявате всички аспекти на процеса на разработване на вашите продукти. Преглеждайте, коментирайте, управлявайте и споделяйте проекти от всяко място, по всяко време и на всяко устройство. Редуцирайте разходите за инфраструктура, режийните разходи за ИТ, цената и сложността на поддръжката на софтуера, като използвате защитена облачна технология.