Collaborative Industry Innovator

Collaborative Industry Innovator

Надградете SOLIDWORKS с облачно решение за управление на инженерни данни в разнородни CAD формати върху платформата 3DEXPERIENCE.

Collaborative Industry Innovator

Той осигурява свързаност на всички участници в иновативния процес – проектиране, инженеринг, производство, маркетинг, продажби и др., позволявайки едновременна работа в различни дисциплини и CAD приложения. Решението осигурява разширена навигация и филтриране на продуктовата структура, интернет базирана 3D визуализация, средства за геометричен анализ, управление на промените и др.

Основна функционалност и ползи за потребителя

  • Споделяйте информация, използвайки големите възможности да управлявате създаването, прегледа, съхранението и архивирането на съдържание във формата на CAD данни, симулационни модели друга документация.
  • Създавайте, присвоявайте и управлявайте задачи в таблата за управление чрез drag-end-drop, лесно задавайки техните приоритети, за да бъдат своевременно поемани и изпълнявани.
  • Решавайте проблемите по-бързо чрез тяхното лесно установяване, комуникация и анализ в контекста на 3D моделите.
  • Използвайте възможностите за управление на промените, за да осигурите правилни действия и лесна проследимост.
  • Правете съвместни прегледи с коментари и оценки, както в 2D чертежите, така и в 3D моделите.
  • Визуализирайте и споделяйте 3D съдържание с широк кръг служители на фирмата в лесен за използване интерактивен вид.
  • Поддържайте сигурен, глобален достъп до цялото свое съдържание, без да е необходимо ИТ да изпълнява софтуерни инсталации и актуализации.