Тествайте с увереност, информирайте се в реално време и вземайте решенията за проектите си по-бързо с най-добрите инструменти за анализ в света.

Изградена върху водещата в бранша технология Abaqus, SIMULIAworks ви дава силата да извършвате сложни линейни и нелинейни анализи, за да валидирате проектите си и да вземате по-бързо информирани решения за крайните продукти. Благодарение на това, че използвате 3DEXPERIENCE WORKS в облака, означава, че можете лесно да получите достъп до широк кръг симулации, без да се нуждаете от скъп хардуер. Вие стигате по-бързо до финала на разработката и благодарение на възможностите за споделяне на данни и сътрудничество в реално време.

Основна функционалност и ползи за потребителя

Поддържайте консистентни данните и работните процеси на SOLIDWORKS. Използвайте решенията за симулация, които най-добре отговарят на нуждите на вашия проект. Намалете инвестициите в хардуер и ИТ инфраструктура.

Правете симулации с доказаната и гъвкава технология Abaqus. Използвайте подходящите солвъри за линеен и нелинеен анализ, за статични и динамични събития. Създавайте висококачествени мрежи и решавайте сложни симулационни задачи, като тест при падане и удар.

Споделяйте с екипа си статуса и резултатите от всеки етап на разработката, за да вземате правилните решения по проекта по-бързо. Достъпвайте и визуализирайте резултатите от 3D симулациите отвсякъде, използвайки единствено уеб браузър. Съхранявайте, управлявайте и копирайте успешно проектите си от всеки браузър.

Като част от богатото портфолио на 3DEXPERIENCE WORKS, SIMULIAworks ви предоставя възможността за избор на симулации, които най-добре отговарят на вашите нужди.

Свързани публикации

Успешно приключиха още две внедрявания на системата за управление на инженерните данни SOLIDWORKS PDM Professional

Успешно приключиха още две внедрявания на системата за управление на инженерните данни SOLIDWORKS PDM Professional

Наред със безспорните предимства и възможности на системата за инженерно проектиране SOLIDWORKS, две предприятия започнаха…

Със SOLIDWORKS „Софтгруп“ подобрява възможностите си за проектиране и изграждане на машини за фармацевтиката

Със SOLIDWORKS „Софтгруп“ подобрява възможностите си за проектиране и изграждане на машини за фармацевтиката

Едно от най-сериозните глобални предизвикателства пред фармацевтичната индустрия е борбата срещу фалшифицирането на лекарствените продукти.…