SIMULIAworks

SIMULIAworks

Базирана върху водещата технология Abaqus, SIMULIAworks ви предоставя разширени възможности за симулация в процеса на разработване на вашите иновативни продукти.

SIMULIAworks

Изградена върху водещата в бранша технология Abaqus, SIMULIAworks ви дава силата да извършвате сложни линейни и нелинейни анализи, за да валидирате проектите си и да вземате по-бързо информирани решения за крайните продукти. Благодарение на това, че използвате 3DEXPERIENCE WORKS в облака, означава, че можете лесно да получите достъп до широк кръг симулации, без да се нуждаете от скъп хардуер. Вие стигате по-бързо до финала на разработката и благодарение на възможностите за споделяне на данни и сътрудничество в реално време.

Основна функционалност и ползи за потребителя

  • По-добра свързаност
  • По-голяма мощ
  • По-пълноценно сътрудничество
  • Повече гъвкавост
По-добра свързаност

Поддържайте консистентни данните и работните процеси на SOLIDWORKS. Използвайте решенията за симулация, които най-добре отговарят на нуждите на вашия проект. Намалете инвестициите в хардуер и ИТ инфраструктура.

По-голяма мощ

Правете симулации с доказаната и гъвкава технология Abaqus. Използвайте подходящите солвъри за линеен и нелинеен анализ, за статични и динамични събития. Създавайте висококачествени мрежи и решавайте сложни симулационни задачи, като тест при падане и удар.

По-пълноценно сътрудничество

Споделяйте с екипа си статуса и резултатите от всеки етап на разработката, за да вземате правилните решения по проекта по-бързо. Достъпвайте и визуализирайте резултатите от 3D симулациите отвсякъде, използвайки единствено уеб браузър. Съхранявайте, управлявайте и копирайте успешно проектите си от всеки браузър.

Повече гъвкавост

Като част от богатото портфолио на 3DEXPERIENCE WORKS, SIMULIAworks ви предоставя възможността за избор на симулации, които най-добре отговарят на вашите нужди.