Collaborative Business Innovator

3DSwymer

Възползвайте се от възможностите за сътрудничество и споделяне на данни върху платформата 3DEXPERIENCE, за да създавате иновативни продукти.

Основна функционалност и ползи за потребителя

  • Възможности за сътрудничество и комуникация без ограничения
  • Цялата необходима информация на едно място
  • Сътрудничество чрез общности
  • Интелигентно съхранение на инженерна информация
Възможности за сътрудничество и комуникация без ограничения

3DEXPERIENCE обединява всички аспекти на вашия бизнес на единна облачна платформа, за да увеличи вашите възможности за сътрудничеството, да подобри изпълнението и да ускори иновациите. 3DSwymer предоставя приложенията и услугите за дигиталната свързаност на служители, доставчици, клиенти и партньори. Той дава възможност на вашите екипи да създават табла за управление и общности, да обединяват и споделят данни и да свързват хора и данни на едно място, с цел по-добро сътрудничество, по-голяма гъвкавост и по-бързо достигане до пазара.

Цялата необходима информация на едно място

Данните са крайъгълен камък на всеки бизнес. 3DSwymer ви позволява да създавате табла за бързо и сигурно споделяне на основните данни за разработката на продуктите. Лесно създавайте свои табла за управление, за да следите информацията, която е най-важна за вашата работа – на едно място онлайн. Дръжте информиран екипа си за процеса на разработка чрез споделяне на всякакъв вид данни, включително изображения, видеоклипове и CAD файлове във всички формати.

Сътрудничество чрез общности

Лесно създавайте общности за споделяне и сътрудничество по идеи, теми, интереси и проекти. Обменяйте информация с всички заинтересовани в реално време, точно както бихте направили във всяка социална платформа. Публикувайте актуализации и заявки за обратна връзка, ангажирайте се с идеи, преглеждайте и коментирайте проекти, независимо от вашето местоположение. Създавайте, възлагайте и управлявайте задачи, и следете техния прогрес директно в общността. Споделяйте ваши файлове с 3DDrive и интерактивно съдържание с 3DPlay.

Интелигентно съхранение на инженерна информация

Съхранявайте всичко в облачното пространство, разчитайки на решение за съхранение, което разпознава инженерните файлове и връзките им с други CAD файлове, които качвате в 3DDrive. От вътрешното си табло можете лесно да добавяте, достъпвате и споделяте вашето инженерно съдържание по ваше желание. Визуализирайте, маркирайте и коментирайте различни файлови формати, и ги споделяйте директно с всеки, който участва във вашия проект.