3D Creator

3D Creator

Използвайте възможностите за 3D сътрудничество в облачното пространство, за да ускорите превръщането на вашите проекти в иновативни продукти на пазара.

3D Creator

Ролята 3D Creator и нейното приложение xDesign предоставят лесни за използване и web съвместими възможности за 3D параметрично моделиране, които позволяват на дизайнерите и инженерите да създават, преглеждат и оценяват 3D модели в облака, без да имат наличен лиценз на SOLIDWORKS на компютъра.

Ролята 3D Creator предлага по-гъвкаво проектиране, отколкото конвенционалните CAD системи, и същевременно осигурява безпроблемен двупосочен обмен на проектни данни със SOLIDWORKS CAD.

Използвайки този инструмент, потребителите могат по-лесно да променят дизайна, без да преработват целия модел, да избират да работят локално или в облака, и безпроблемно да минават между SOLIDWORKS и приложението xDesign.

Основна функционалност и ползи за потребителя

  • Бързо достигане до нови концепции в проектите
  • Фокус върху управлението на проектите, а не върху управлението на файловете
  • Лесно взаимодействие със SOLIDWORKS CAD
  • Широки възможности за сътрудничество в собствена мрежа върху платформата
  • Ускоряване на иновациите върху платформата 3DEXPERIENCE
Бързо достигане до нови концепции в проектите

Позволете на функцията Design Guidance да ви насочи къде можете да минимизирате материала, за да спазите вашите спецификации. Успешно използвайте реалистичните симулации и възможностите за оптимизация, които ви носи подходът Generative design.

Фокус върху управлението на проектите, а не върху управлението на файловете

Използвайте многократно готовите си решения, като само променяте конструктивния подход, вместо да ги преправяте ръчно, както обикновено се случва при традиционното параметрично моделиране. Разполагайки с всички данни върху платформата, няма нужда да полагате специални грижи за структурата на детайлите и сборките. Вграденият контрол на ревизиите позволява проследяване без нужда от специализирани инструменти.

Лесно взаимодействие със SOLIDWORKS CAD

Използвайте вашите проекти в 3D Creator чрез директен импорт и експорт в SOLIDWORKS CAD. Когато модифицирате моделите в SOLIDWORKS, вашите файлове на 3D Creator се актуализират автоматично и обратно. Също така, можете безпроблемно да преминавате между 3D Creator, 3D Sculptor и всички останали решения за проектиране на 3DEXPERIENCE.

Широки възможности за сътрудничество в собствена мрежа върху платформата

Създайте свои собствени табла за управление и свои общности, за да преглеждате и споделяте последните данни.  Управлявайте и възлагайте задачи на членовете на екипа просто чрез drag-and-drop за всеки конкретен проект. Използвайте 3DEXPERIENCE Marketplace и поръчвайте с лекота компоненти и услуги от доставчици, разположени в различни точки на света.

Ускоряване на иновациите върху платформата 3DEXPERIENCE

С нарастващото си портфолио от решения, платформата 3DEXPERIENCE ви позволява да управлявате всички аспекти на процеса на разработване на вашите продукти. Преглеждайте, коментирайте, управлявайте и споделяйте проекти от всяко място, по всяко време и на всяко устройство. Редуцирайте разходите за инфраструктура, режийните разходи за ИТ, цената и сложността на поддръжката на софтуера, като използвате защитена облачна технология.