Заедно създавайте иновативни продукти.

Решавайте новите задачи чрез облачно базираните решения за 3D моделиране на платформата 3DEXPERIENCE, която функционира напълно безпроблемно в съчетание със SOLIDWORKS.

Лесно и бързо създавайте, преглеждайте и оценявайте концептуалните и детайлни тримерни модели чрез 3D Creator. Работете съвместно, като използвате съвместимите решения на платформата за проектиране, симулации, технологична подготовка и цялостно управление на жизнения цикъл на вашите продукти.

Основна функционалност и ползи за потребителя

Позволете на функцията Design Guidance да ви насочи къде можете да минимизирате материала, за да спазите вашите спецификации. Успешно използвайте реалистичните симулации и възможностите за оптимизация, които ви носи подходът Generative design.

Използвайте многократно готовите си решения, като само променяте конструктивния подход, вместо да ги преправяте ръчно, както обикновено се случва при традиционното параметрично моделиране. Разполагайки с всички данни върху платформата, няма нужда да полагате специални грижи за структурата на детайлите и сборките. Вграденият контрол на ревизиите позволява проследяване без нужда от специализирани инструменти.

 

Използвайте вашите проекти в 3D Creator чрез директен импорт и експорт в SOLIDWORKS CAD. Когато модифицирате моделите в SOLIDWORKS, вашите файлове на 3D Creator се актуализират автоматично и обратно. Също така, можете безпроблемно да преминавате между 3D Creator, 3D Sculptor и всички останали решения за проектиране на 3DEXPERIENCE.

Създайте свои собствени табла за управление и свои общности, за да преглеждате и споделяте последните данни.  Управлявайте и възлагайте задачи на членовете на екипа просто чрез drag-and-drop за всеки конкретен проект. Използвайте 3DEXPERIENCE Marketplace и поръчвайте с лекота компоненти и услуги от доставчици, разположени в различни точки на света.

С нарастващото си портфолио от решения, платформата 3DEXPERIENCE ви позволява да управлявате всички аспекти на процеса на разработване на вашите продукти. Преглеждайте, коментирайте, управлявайте и споделяйте проекти от всяко място, по всяко време и на всяко устройство. Редуцирайте разходите за инфраструктура, режийните разходи за ИТ, цената и сложността на поддръжката на софтуера, като използвате защитена облачна технология.

Свързани публикации