Решения за производство

SOLIDWORKS 3D CAD

Мощна функционалност, вградена в интуитивен потребителски интерфейс, която ускорява вашия процес на проектиране и съществено увеличава продуктивността ви

И трите варианта ви осигуряват възможността да използвате интуитивния и лесен интерфейс на SOLIDWORKS, за да създавате и изпълнявате своите инженерни проекти – от концептуалния модел до производствената документация. 

SOLIDWORKS STANDARD

Отключете огромния потенциал на SOLIDWORKS за инженерно проектиране и се възползвайте пълноценно от това мултифункционално 3D решение с пакета SOLIDWORKS Standard. Той ви дава възможност да ускорите своята работа, когато създавате детайли, сглобени единици и 2D чертежи, моделирате свободни повърхнини, проектирате изделия от листов материал, заварени конструкции и инструментална екипировка. Вградените функции автоматизират процесите на проектиране и базови анализи за поведението на проектираните продукти. Със SOLIDWORKS Standard значително повишавате своята производителност, когато създавате и редактирате проекти.

SOLIDWORKS PREMIUM

SOLIDWORKS Professional надгражда функционалността на SOLIDWORKS Standard. Той дава допълнителни възможности за споделяне на CAD данни и съвместна работа в екип, средства за планиране и проверка на проектите и чертежите, интелигентна библиотека SOLIDWORKS Toolbox със стандартизирани компоненти, средства за създаване на фотореалистични изображения и пакет eDrawings Professional за пълноценен преглед и обмен на данни и файлове. SOLIDWORKS Professional прави възможен обменът на данни с ECAD системи и предоставя средства за обратен инженеринг.

Пакетът SOLIDWORKS Premium допълва SOLIDWORKS Professional с мощни средства за симулации и валидиране на проектите. Неговите възможности за кинематичен анализ и симулации на поведението на сглобени единици при статични линейни натоварвания редуцират голяма част от рисковете при разработка на нови продукти и съкращава пътя до пазара. SOLIDWORKS Premium предлага и инструменти за разгъване на свободни повърхнини.

SOLIDWORKS Premium съдържа специализиран модул за проектиране на тръбопроводни и кабелни системи, който автоматично създава съответните трасета в сглобените единици и автиматизирано използва вградени библиотеки от компоненти. Пакетът предлага също модули за оценка на производствените разходи, както и за оценка на влиянието върху околната среда.

SOLIDWORKS 3D CAD

Петър Симов