PDM on Cloud

PDM on Cloud

Решенията на ENOVIAworks ви дават възможност да поддържате свързани всички най-важни ресурси на вашата организация – хора, софтуерни инструменти и данни – на едно обединено и сигурно място за съвместна разработка на проекти.

Основна функционалност и ползи за потребителя

  • Увеличаване на производителността
  • Подобряване на възможностите за съвместна работа
  • Насърчаване на иновациите
Увеличаване на производителността

Използвайте вградените средства за постоянна свързаност между вашето работно място на SOLIDWORKS и облачната платформа 3DEXPERIENCE. Отваряйте и преглеждайте проектните данни на платформата, без да напускате SOLIDWORKS. Давайте достъп до тях на свързаните участници в разработката, докато работите на CAD системата. Споделяйте своите проекти на SOLIDWORKS, използвайки уеб базирани технологии, налични за всяко устройство по всяко време.

Подобряване на възможностите за съвместна работа

Свържете хората и данните на едно място. Създайте свои собствени табла за управление и свои общности, за да преглеждате и сподялите актуализираните данни за проектите. Споделяйте информация с останалите участници в разработката в реално време, точно както бихте го направили на всяка социална платформа. Преглеждайте, коментирайте, управлявайте и споделяйте проекти от всяко място, по всяко време и на всяко устройство.

Насърчаване на иновациите

Управлявайте своите проекти и задачи, и оптимизирайте дейностите и ресурсите, за да сте сигурни, че с останалите членове на екипа ще спазите сроковете на ключовите етапи. Използвайте възможностите за планиране и наблюдение на текущия статус на проекта в реално време.

Преглеждайте, коментирайте, управлявайте и споделяйте данни от всяко място, по всяко време и на всяко устройство. Намалете инфраструктурните разходи, ИТ режийните разходи, цената и сложността на поддръжката на софтуера, използвайки защитена облачна технология.

PDM on Cloud