Основна функционалност и ползи за потребителя

Използвайте вградените средства за постоянна свързаност между вашето работно място на SOLIDWORKS и облачната платформа 3DEXPERIENCE. Отваряйте и преглеждайте проектните данни на платформата, без да напускате SOLIDWORKS. Давайте достъп до тях на свързаните участници в разработката, докато работите на CAD системата. Споделяйте своите проекти на SOLIDWORKS, използвайки уеб базирани технологии, налични за всяко устройство по всяко време.

Свържете хората и данните на едно място. Създайте свои собствени табла за управление и свои общности, за да преглеждате и сподялите актуализираните данни за проектите. Споделяйте информация с останалите участници в разработката в реално време, точно както бихте го направили на всяка социална платформа. Преглеждайте, коментирайте, управлявайте и споделяйте проекти от всяко място, по всяко време и на всяко устройство.

Управлявайте своите проекти и задачи, и оптимизирайте дейностите и ресурсите, за да сте сигурни, че с останалите членове на екипа ще спазите сроковете на ключовите етапи. Използвайте възможностите за планиране и наблюдение на текущия статус на проекта в реално време.

Преглеждайте, коментирайте, управлявайте и споделяйте данни от всяко място, по всяко време и на всяко устройство. Намалете инфраструктурните разходи, ИТ режийните разходи, цената и сложността на поддръжката на софтуера, използвайки защитена облачна технология.

Свързани публикации