CUBE-R

CUBE-R ™ е бързо, надеждно и ефективно цялостно решение до ключ за автоматизирани приложения за контрол на качеството.

За разлика от съществуващите решения, CUBE-R дава възможност да се използват предимствата на оптичното 3D измерване и индустриалната автоматизация да оптимизира производствения цикъл и увеличи производителността.

Основни характеристики на CUBE-R

 • Висока производителност
 • Гъвкавост
 • Функционалност
Висока производителност
 • Цялостно решение за качествен контрол
 • Извършва проверка до стотици части на ден (дори и на сложни повърхности)
 • Многозадачност, увеличава производствения цикъл и производителността, като предлага едновременно събиране на данни и анализът им
 • Без отклонение на точността във времето и непрекъсната работа
 • Здрав индустриален дизайн, адаптиран за условията в производството
 • Компактни размери 4,1 м х 4,1 м х 3,1 м.
Гъвкавост
 • Детайли до 3 м. части могат да се въртят (360o) свободно по време на измерване
 • Минимално обучение на оператора, лесен за използване потребителски интерфейс и кратка крива на обучение, за да бъдете в крак с бързите темпове на производство
Функционалност
 • Високата скорост на измерване 480 000 измервания / сек
 • Готови за използване файлове, веднага след като приключване на сканирането
 • Голяма площ за сканиране чрез 7 лазерни кръста
 • Сканира всякакъв вид материал, дори черни, многоцветни и блестящи повърхности
 • Възможност за лесно програмиране на последователността на сканиране
Точност
Сканиране на детайли
Фотограметрично приложение


Петър Симов