Успешно приключиха още две внедрявания на системата за управление на инженерните данни SOLIDWORKS PDM Professional

Успешно приключиха още две внедрявания на системата за управление на инженерните данни SOLIDWORKS PDM Professional

Наред със безспорните предимства и възможности на системата за инженерно проектиране SOLIDWORKS, две предприятия започнаха да разработват и управляват своите продукти в SOLIDWORKS PDM Professional. Системите за управление на инженерни данни бяха внедрени успешно през последните няколко месеца като работата и комуникацията между проектните екипи не прекъсваше и те съумяха да завършат поставените задачи дори дистанционно.

Нашият клиент APS Trading Ботевград реши да се стандартизира с продуктите на SOLIDWORKS, като започне да замени съществуващите продукти за проектиране, като направи комбинация с продуктите си за проектиране на електронни платки, използвайки SOLIDWORKS PCB Connector и в крайна сметка обедини и управлява цялата инженерна документация със SOLIDWORKS PDM Professional. Клиентът имаше изисквания, които бяха свързани с възможност за управление на библиотечни обекти, специални работни потоци за инструкции за производство, комплексно номериране на обекти, различни схеми на ревизиране, управление на конструктивната документация според типа и вида на обектите и допълнителни автоматизирани задачи. APS Trading Ботевград е заявила своя интерес в бъдеще и към още по-всеобхватни продукти от портфолиото на SOLIDWORKS, които да й помогнат при управлението на проекти, процеси, делегирането на задачи и информирането на служителите в реално време за техния статус.

ЗММ България е дългогодишен клиент на ДиТра, като скоро усети нуждата от надежден инструмент, с който сигурно да управлява цялата си инженерна документация, да проследява промените, автоматично да генерира версии и ревизии като във всеки един момент е наясно кой потребител до какъв ресурс има достъп. Интересното при този клиент беше свързано с това, че двете негови подразделения ЗММ Сливен и ЗММ Нова Загора работят по различни външни поръчки и по различни критерии. Това направи нуждата от разделение в самата PDM система необходимост, като макар сигурно и надеждно, то е направено гъвкаво. Идеята е, че в даден момент потребителите в различните звена от предприятието могат да споделят важна информация, която касае другото звено. Част от цялата структура на едното звено е недостъпно за другото и обратното. Така се осигурява сигурност и яснота за това, че правилните хора имат достъп до правилната информация в точния момент, което води и до спестяване на време. В своята структура ЗММ България искаше да управлява различни идейни проекти, предложения, архиви, технологии, ръководства и каталози.