Пълна зала с желаещи да видят новостите в SOLIDWORKS 2023 на живо

Десетки колеги от водещи български производствени предприятия уважиха нашето събитие в Пловдив, на което представихме новостите в SOLIDWORKS 2023. Последната версия на водещия софтуер за инженерно проектиране предлага редица нови удобни функции, които улесняват работата и спестяват време.

Гостите ни се запознаха и с облачната платформа 3DEXPERIENCE и различните функционални роли в нея, като се увериха, че потребителският интерфейс и стилът на работа не се различават от тези на досегашните desktop версии на SOLIDWORKS, но дават много нови предимства. Бяха представени най-новите инструменти на CAMWorks за управление на NC машини и опитът на специалистите от ДиТра в пълноценното им внедряване.

ДиТра представи и разработената от екипа й система за планиране и мониторинг на производството, качеството и материалните запаси, която се внедрява при един от нейните ключови клиенти. Софтуерът съкращава времето за производство, оптимизира плановите ремонти и правилното разпределение на материали, както и спестява употребата на много хартия в комуникацията между отделните звена.