Медицински университет Плевен закупи 3D принтер от висок клас Objet500 Connex3

Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) се откроява на картата на висшето медицинско образование у нас и в Европа със съвременния си облик на водещ образователен и научноизследователски център с приоритети в развитието на роботизираната хирургия и телемедицината, привличащ все повече български и чуждестранни студенти.

В продължение на тази си политика да разполага със съвременни решения за обучение на студенти и лечение на пациенти беше закупен 3D принтер от висок клас Objet500 Connex3 на Stratasys. Тези принтери работят с до три материала едновременно като ги смесват, което позволява да отпечатвате модели от над 1000 материала – от твърди до имитиращи свойствата на човешка тъкан и мускули, от прозрачни до непрозрачни, от неутрално оцветени до такива с живи цветове, от стандартни до биосъвместими. Системите от серията Connex3 печатат в цветовия модел CMY и благодарение на възможността за смесване на материалите, потребителите създават детайли с плавни цветни градиенти и текстури.

Благодарение на PolyJet технологията и богатото разнообразие от материали МУ – Плевен ще може да създава реалистични прототипи на човешки органи, които да се ползват в процеса на обучение на бъдещите лекари. Този принтер намира приложение и при лечението на пациенти. При сложни медицински случаи, например пациенти с редки заболявания или претърпели някакви произшествия, преди да се пристъпи към сложни оперативни действия процесът може да се проиграе на прототип, базиран на сканирана реална част от човешкото тяло. Машината работи и с биосъвместим материал. Фотополимерът MED610 се отличава със стабилност на размерите и частична прозрачност. Подходящ е за различни приложения в медицината, там където е необходим продължителен контакт с кожата и краткотраен контакт с лигавицата – до 24 часа.