Институт по Роботика при БАН закупи персонален 3D принтер на Stratasys

Институт по Роботика при БАН закупи персонален 3D принтер на Stratasys

Институтът по роботика при БАН като водеща национална научна институция, интегрирана в Европейското изследователско пространство провежда комплексни фундаментални и инженерни изследвания, доведени до иновационни технологии и изобретения, и обучава магистри и докторанти по роботика, мехатроника, сензорика и системи с изкуствен интелект. С разработките, експертната и проектната си дейност ИР е в полза преди всичко на националната индустрия и обществото като консултира държавни и неправителствени организации, фирми и предприятия в тези авангардни области на науката и технологиите.

За подпомагане на научно-изследователската си дейност беше закупен персонален 3D принтер на Stratasys, използващ технологията PolyJet. Системата Objet30 Prime е най-универсалният настолен 3D принтер на пазара, който работи с 12 фотополимерни материала, включително каучукоподобен и биосъвместим. Това е офис машина, работеща с три режима на работа – високо качество на повърхнината, висока скорост на принтиране и новият икономичен режим. Дебелината на изграждащия слой е до 16 микрона, което позволява с лекота да се създават прототипи с много добра детайлност и гладкост на повърхнината.