Индустриален обзор на първата половина на 2021

SIMULIAworks

През първото полугодие на 2021 екипът ни продължава активно да подпомага потребителите на основните инженерни решения, които предлагаме – SOLIDWORKS, CAMWorks, Creaform и Stratasys.

За този период може да откроим няколко отчетливи тенденции. Все повече компании осъзнават необходимостта от софтуерни решения за повишаване на ефективността и производителността на екипите си. Традиционно интересът към решенията за инженерно проектиране на SOLIDWORKS е голям не само сред текущите потребители, но и все повече нови компании стандартизират инженерните си проекти върху него. Прави впечатление и засиленият интерес към SOLIDWORKS PDM за управление на инженерната документация. Една от последните фирми, които се довериха на PDM екипа ни, е производител на индукционни генератори и продукти за силовата електроника с офиси в България и САЩ. В конкретния случай наред с основните предимства, осигурявани от PDM системата, същата ще допринесе за значително улесняване на съвместната работа между инженерите от двата офиса.

Засилва се интересът към възможностите на CAMWorks за управление на металорежещи машини, който започва да се превръща в CAM стандарт за потребителите на SOLIDWORKS у нас. През първото полугодие на 2021 се появиха множество нови индустриални потребители на CAM системата. Сред тях има производители на нестандартно оборудване, машини за месопреработка и месодобив, тежко машиностроене и хидравлика. Техническият университет във Варна също стартира обучение по CAMWorks за своите студенти.

Производител на медицинска техника и апаратура добави към използваните от нея софтуерни продукти и Metalix MBend – решение за управление на машини за огъване на листов материал, чрез което ще управляват техните машини TRUMPF – TruBend 3066, TruBend 3100, TruBend 7036. С помощта на инструментите на MBend се ускорява създаването на технологичния процес за огъване на детайли. Предварителната 3D симулация на процеса на огъване елиминира появата на колизии и автоматично генерира технологична документация и NC програми, необходими за правилното управление на машините.

Друга открояваща се тенденция е интересът към решенията ни за повишаване и проследяване на качествения контрол. В това число влизат индустриалните 3D скенери на Creaform, които единствени предлагат преносими устройства сертифицирани по ISO 17025 и VDI/VDE 2634 part 3 standard стандарти, задължителни в автомобилната индустрия.

Все по-сериозен интерес предизвикват собствените разработки на ДиТра, които реализират конкретни идеи и покриват конкретни нужди на нашите индустриални клиенти. Една от тях, система за подпомагане контрола на качеството, създадена за Лесто Продукт, ще бъде адаптирана и внедрена още тази година и в други наши производствени предприятия. Тя представлява интегрирано решение, базирано върху SOLIDWORKS Inspection и работещо в синхрон с конкретната използвана ERP система и наличната инфраструктура на клиента. Осигурява възможност за детайлно персонализиране и определяне на различни нива за достъп за различните категории потребители и различни инструменти за контрол на срокове и изготвяне на детайлни справки.

Не на последно място, интересът към повишаване на квалификацията и заявките за специализирани обучения и придобиване на нови компетенции непрекъснато нарастват, в резултат, на което техническият ни екип регулярно провежда различни обучения.

Преполовявайки годината може да обобщим, че предприятията, които инвестират в съвременни решения за 3D проектиране и управление на инженерни данни, NC програмиране, качествен контрол, в комбинация с повишаване на компетенцията на екипите си, повишават ефективността си и вземат съществено предимство пред конкурентите.