ДиТра представи авангардни решения на MachTech & InnoTech 2021

През септември се проведе МашТех & ИнноТех 2021, водещото технологично изложение в България, по време на което екипът ни представи водещите тенденции и нови решения, които да спомогнат за дигитална трансформация на българските предприятия.

Облачната бизнес платформа за инженерно проектиране, комуникация и управление на данни 3DEXPERIENCE в комбинация с добре познатия SOLIDWORKS, поставя нови стандарти, чрез които може да свържете хората от екипа ви с необходимата информация и правилните инструменти в реално време.

Все по-категорично мобилните скенери на Creaform се утвърждават като стандарт за качествен контрол и обратен инженеринг. Възможността за сканиране на светлоотразителни детайли без допълнителна обработка в комбинация с мобилността на устройството осигурява почти неограничено приложение.

Новите тенденции в директното производство от Stratasys поставят нови стандарти и приложения на произведените детайли.

Пълната интеграция на CAMWorks със SOLIDWORKS започна постепенно да я превръща в предпочитан CAM инструмент от българските потребители на водещата 3D CAD система. Все по-позитивна оценка и по-голям интерес у технолозите предизвикват нейните предимства: работа непосредствено в интерфейса на SOLIDWORKS, пълна двупосочна асоциативност и директен технологичен подход.

Може да обобщим впечатленията си, че голяма част от българските компании, които се конкурират на европейския и световен пазар все по-активно търсят технологии и инвестират в решения, чрез които да са водещи на международните пазари.