ДиТра помага за технологично превъоръжаване на русенската фирма „Тежко Машиностроене ИЗ“

ДиТра помага за технологично превъоръжаване на русенската фирма „Тежко Машиностроене ИЗ“

Русенската фирма „Тежко машиностроене ИЗ“ е отдавнашен клиент и партньор на ДиТра в осъществяване на своята ежедневна дейност по проектиране и производство на специализирано оборудване за различни индустриални сектори. В последно време фирмата активно инвестира в увеличение на своите технологични възможности.

Наред с новите фрезови и струго-фрезови машини започна и внедряване на нов CAM софтуер – CAMWorks. В момента акцентът е поставен върху двушпинделната струго-фрезова машина DOOSAN PUMA 2100 LSY. Тя дава възможност да се обработват детайли със сложна форма с едно установяване, като по този начин се намаляват драстично отклоненията от зададените размери, и се спестява технологично време.

Внедряваната нова CAM система позволява новата машина да работи пълноценно и прецизно. Автоматичният трансфер между шпинделите допълнително съкращава спомагателните технологични операции и подобрява точността на обработката. Благодарение на специално разработения постпроцесор машината бързо влиза в пълноценна експлоатация.