Беше реализирано най-мащабното внедряване на CAMWorks в България

Това се случи в Айгер Инженеринг през трудните месеци на 2020 година. Интегрираното решение CAMWorks заменя досега действащата CAM системата FeatureCAM. Сега във фирмата успешно се управляват множество машини от различни поколения, с различна кинематика и различни системи за управление.

Голяма част от работата беше извършена дистанционно, благодарение на постигнатия през годините синхрон между екипите на ДиТра и Айгер и на високото им професионално ниво. За сравнително кратко време бяха разработени постпроцесори за всички налични 3, 4 и 5-осни фрезови CNC машини. Проведени бяха тестове с реални изделия в условията на реално производство, като проблемите бяха отстранявани своевременно от CAM екипа на ДиТра, за да се стигне до поставената цел – при никакви обстоятелства да не се налага ръчно редактиране на генерираните NC програми.

За пръв път в България влезе в действие модулът на CAMWorks за управление на нишкови ерозийни машини. За тях също беше разработен специализиран постпроцесор, позволяващ да се използват пълните възможности на тези съвременни машини.

Беше разработено специално приложение за автоматично генериране на технологична документация, което спестява на технолозите голяма част от рутинната работа и намалява риска от допускане на грешки. Софтуерът създава и сортира набор от всички уникални инструменти, които са използвани в технологичния процес, без значение колко сложен е той и на колко различни установки се обработва детайлът. Генерирането на цялата изискваща се технологична документация и NC програмите за всички установки става само с един клик.

В рамките на този етап бяха разработени и виртуални 3D модели за основните металорежещи машини в предприятието. На базата на авангардния симулационен софтуер на Roboris – Eureka, с помощта на тези модели ще бъдат извършвани реални симулации на обработката на детайлите, като се отчитат всички възможни колизии, в това число и между елементите на самата машина, и ще се проверява евентуално достигане на лимитите по осите за конкретната машина. Предвидено е на следващ етап тези модели да бъдат надградени с възможност за реална симулация на създадения NC код. Това допълнително ще повиши нивото на сигурност и ефективност на генерираните програми.

Айгер Инженеринг на спира да бъде един от ключовите потребители на ДиТра, в които за първи път у нас се осъществяват важни иновативни решения.